*****
ห้องเรียนออนไลน์ าาาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 vvvv ปีการศึกษา7 2563
update
 
    รรร ห้องเรียนออนไลน์ (เฟจ)
คิวอาร์โค้ด
รร รวิวิชาที่สอน
หน้าที่ได้รับมอบหมาย
 
ครูจุฑามาศ บัวทอง ภาษาไทย ป.4 , สังคม ป.4
ครูประจำชั้น ป. 4/1
 
 
ครูภาวะดี โทษาธรรม คณิตศาสตร์ ป.4 , คณิตศาสตร์ ป.6
ครูประจำชั้น ป.4/2
 
 
ครูเจริญศักดิ์ ;วงศ์จามจุรี วิทยาศาสตร์ ป.4 , คณิตศาสตร์ ป.5
ครูประจำชั้น ป. 5/1
 
 
ครูธนิชา เนตรนี ภาษาไทย ป.5 , ภาษาไทย ป.6 ครูประจำชัน ป. 5/2  
 
ครูกฤตพล ตรีนารถ
(กดเข้าห้องไลน์)
ภาษาไทย ป.4 , ภาษาอังกฤษ ป.5 , ภาษาอังกฤษ ป.6 ครูประจำชั้น ป. 6/1  
ครูพีรดา ศรีพั้ว วิทยาศาสตร์ ป.5 , วิทยาศาสตร์ ป.6 ครูประจำชั้น ป. 6/2  
ครูวรรณฉวี วดีศิริศักดิ์ ภาษาอังกฤษ ป.4 ครูพิเศษสายชั้น ป.4-6  
ครูณัฐกานต์ ศิริขันธ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 , พลศึกษา ป.5 , พลศึกษา ป.6 ครูพิเศษสายชั้น ป.4-6  
ครูเอื้อมเงิน นวลมณี
(กดเข้าห้องไลน์)
การงานอาชีพะ ( ชั้น ป.4 ,ชั้น ป.5 , ชั้น ป.6) ครูพิเศษสายชั้น ป.4-6  
ครูเลอสรรค์ พรวาปี ศิลปะ ( ชั้น ป.4 ,ชั้น ป.5 , ชั้น ป.6 ) ครูพิเศษสายชั้น ป.4-6  
ครูชนิสรา ราชพิลา ดนตรี นาฏศิลป์ ( ชั้น ป.4 ,ชั้น ป.5 , ชั้น.6) ครูพิเศษสายชั้น ป.4-6  
ครูรัตนพงษ์ นิลทะราช สุขศึกษา ป.5 , สุขศึกษา ป.6 ครูพิเศษสายชั้น ป.4-6  
ครูสมจิตร คัสซินส์ สังคมศึกษา ป.5 , สังคมศึกษา ป.6 ครูพิเศษสายชั้น ป.4-6  
           
           
           
           
           
 
 
18 พ.ค. 2563
Copyright 2018 : โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล"

โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000