*****
ห้องเรียนออนไลน์ าาาสายชั้นอนุบาล vvvv ปีการศึกษา7 2563
update
 
    รรร ห้องเรียนออนไลน์
คิวอาร์โค้ดห้องเรียนออนไลน์
รร รใบงาน
 
อนุบาล 1/1 (ครูวิลาวัณย์ กั้วมาลา) mmmอนุบาล 1/1  
 
อนุบาล 1/2 (ครูดวงกมล วงค์ละคร) mmmอนุบาล 1/2  
 
อนุบาล 2/1 (ครูธาริตา ฮังกาสี)
(กดเข้าห้องไลน์)
mmmอนุบาล 2/1  
 
อนุบาล 2/2 (ครูกชมล ประชานัน) mmmอนุบาล 2/2  
 
อนุบาล 2/3 (ครูอัจฉรา ประมาพันธ์) mmmอนุบาล 2/3  
อนุบาล 3/1 (ครูอัญชลี แก้วบัณฑิต) mmmอนุบาล 3/1  
อนุบาล 3/2 (ครูวิพารัต อินธิแสน)
(กดเข้าห้องไลน์)
mmmอนุบาล 3/2  
อนุบาล 3 /3 (ครูเสาร์วภา ศรีทอง)
(กดเข้าห้องไลน์)
mmmอนุบาล 3/3  
 
 
8 พ.ค. 2563
Copyright 2018 : โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล"

โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000