*****
ตารางเรียนออนไลน์vv ปีการศึกษา7 2563
update
 
ชั้นอนุบาล
17 พ.ค. 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 
 
*****
ท sh ห้องเรียนออนไลน์(ครูประจำวิชา) vvปีการศึกษา 22563
update
 
ระดับชั้นอนุบาล
17 พ.ค. 2563
ภอออร ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
17 พ.ค. 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
17 พ.ค. 2563
 
 
 
ภอออร แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมX (DLTV)
17 พ.ค. 2563
   
     
     
     
Copyright 2018 : โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล"

โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000